Zamke za turiste u Italiji

Zamke za turiste u Italiji

Kako i kod nas u većim gradovima, tako i u Italiji postoje zamke za turiste.

Predstavljemo Vam najčešće zamke, da budete spremni ako krenete put Italije

1.) Žive statue – ove statue su generalno “bezazlene”, i predstavljaju zabavu u većim gradovima. Ljudi se ofarbaju i obuku, da bi izgledali kao statue, i pozirali kao zaleđeni u gradu, na trgovima. Oni se nadaju da će prolaznici ceniti njihov rad i pružiti neku napojnicu. Problem je što turisti pokušavaju da se slikaju sa statuama, a ne žele da plate.

2.) Rimski gladijatori – ovi kostimirani muškarci se mogu naći u centru Rima, naročito kod Koloseuma. Prava su zamka za turiste. Iskoristiće svoj šarm i pitati prolaznike da se slikaju sa njima, ne spominjući novac. Posle slikanja, oni će gnjaviti polaznike za nešto novca, toliko, da će isfrustrirani prolaznici dati novac, ne bi li ga se otarasili.

zamke za turiste, italija,
Gladijatori današnjice

3.) Asistenti za karte – u svim većim stanicama, postoje ljudi koji motre na nesnađene turiste. Kada nađu žrtvu, doći će do nje i ponuditi pomoć oko nabavljanja karte. Pošto im pomognu, oni očekuju da im se plati usluga i neće otići dok im se ne plati.

4.) Ljudi sa ružama – ovaj trik je usmeren naročito ka ženama. Ljudi sa buketima ruža će prići ženi, nudeći joj ružu pokazujući svoj šarm i harizmu. Kada žena prihvati ružu, čovek sa ružama će joj zatražiti novac. Ako je dama sa jačom polovinom, vršiće pritisak da on plati.

5.) Modni eksperti – još jedna prevara usmerena ka ženama. Ovo je zamka gde čovek prilazi ženi, tražeći uputstva kako da dođe do neke tačke. Pri tom će istaći da je modni ekspert, ubeđujući žrtvu da kupi modele koje ima kod sebe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *